Grondzicht

Strategie, Logo, Huisstijl, Naam creatie

Huisstijl ontwikkeling & naam creatie voor het adviesbureau in de grondmechanica.

“De vraag van de onderneming was meer onderscheidend te zijn ten opzichte van zijn omgeving en schuwde een ingrijpende naamswijziging ook niet. Grondzicht is een nuchter en hulpvaardig adviesbureau binnen de grondmechanica. In de wereld van ingenieurs kunnen rapportages van bodemonderzoek troebel overkomen. Veelal door algemene cijfers of onbegrijpelijke taal. Grondzicht positioneert zich als het ingenieursbureau dat grondige bodemonderzoek doet en deze in heldere taal doorvertaalt.”

“Grondzicht is de verbinder tussen natuur en techniek. Zo’n combinatie gebalanceerd visualiseren is een leuke uitdaging. Het icoon is een geabstraheerde zandkorrel, met daar binnen een knipoog richting de ‘conus’. Eén van de tools die men gebruikt in het werkveld.”

Wil je meer weten of aan de slag jouw project?

Start jouw project hier!

06 – 230 837 43

Blijf in contact

Instagram
LinkedIn